DELA

Turlistor ändras inte för skoltransporter

Landskapsregeringen säger nej till att senarelägga en färjavgång från Långnäs och också nej till att 08.00-bussen från Klemetsby går via Svinö på vägen till Mariehamn.
Södra Ålands högstadiedistrikt anhöll om att 16.00-turen på södra linjen senareläggs så att elever som använder bussen på linje 5 till Svinö skall få 10-15 minuter kortare skoltransport. Men landskapet svarar att avgången inte kan senareläggas eftersom det skulle förorsaka förseningar längs med färjans hela rutt.
Södra Ålands högstadiedistrikt står också bakom anhållan om att bussen skulle köra via Svinö för att plocka upp skolelever.
– Denna förändring skulle inte kunna genomföras utan att lägga om hela morgontrafiken på linje 5 och det skulle påverka även linje 1 och 6, vilket är en för stor omläggning i detta sena skede, svarar landskapet. (tt-s)