DELA

Turistföretagarna i svag medvind

Hotell Arkipelag i Mariehamn står ut i den åländska besöksnäringen genom att slå besöksrekord i år.

– Jag tror att vi har haft ett bra helhetskoncept. Det har mest varit enskilda besökare, inte sådana som kommit till större evenemang, säger Arkipelags vd Ann-Lousie Djupsund.
Om man jämför årets turistsäsong med fjolårets har besöken till Åland varit något fler sett till branschens genomsnitt. Det visar en rundringning som Nya Åland gjort.
De långväga besöken blir långsamt allt fler, och Tyskland står för den största ökningen. Säsongen är fortsatt kort och intensiv. Några större effekter av att den svenska kronan varit stark under sommaren verkar inte ha märkts, men vissa företagare har fått fler besök från Sverige.
Nyheter, sid 4–5