DELA

Turismstrategi kräver samarbete

Turismstrategin är klar och presenterad för dem som verkar inom näringen. Nu är det dags att gå från ord till handling.
Nyckelordet är samverkan.
Efter Visit Ålands årsmöte i fredags följde en drygt 4,5 timmar lång presentation av den turismstrategi som tagits fram för Åland och som sträcker sig från åren 2012-2022. De cirka 170 närvarande representanterna från turismnäringen fick också ta del av den handlingsplan som krävs som första steg.
Konsulten Johan Graffman anlitades i höstas av Ålands landskapsregering för att ta fram strategin. Med på resan har en strategigrupp varit (se faktarutan intill) och till grund ligger också bland annat intervjuer och enkäter med 400 ålänningar.
– Processen har varit upplagd så att alla haft maximal delaktighet från start genom enkäter och intervjuer. Vi har fått ålänningarnas bild, samlat in marknadsdata och följt trender, säger Graffman.
– Det här är en strategi framtaget av branschen, det är ingen politisk produkt. Den säger inte heller vad man måste göra, den ger inga pekpinnar, utan fungerar som en kompass och karta, säger näringsminister Torbjörn Eliasson (C).

Gemensam nytta
Pafs kommunikationsdirektör Inger Holmström, som för övrigt blev invald i Visit Ålands styrelse i fredags, säger att det varit ett spännande arbete att ta fram strategin.
– Det finns stora möjligheter med turist-Åland. Vi har många målgrupper som vi ännu inte har lockat till oss och för att klara av detta krävs en stor samverkan mellan företagen, säger hon.
– Från näringslivets sida har det framkommit många intressanta saker, bland annat att man måste våga prioritera i sin verksamhet. Politiker kanske inte alltid vågar det, men här har man visat att man vågar. Och då krävs ett utökat samarbete, något jag tror att börjar gå upp för alla nu, säger Jan-Erik ”Jenki” Rask, kontorschef vid Nordea.
Torbjörn Eliasson är övertygad om att den här turismstrategin är bättre än de tidigare som tagits fram.
– Bättre på det sättet att vi inte pekar ut vad andra ska göra, utan hur många kan göra något tillsammans. Vi ska ta vara på den gemensamma nyttan, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström