DELA

Tunnelsprickan allt djupare

LAGTINGET. Föglö lär inte bli en knutpunkt på det sätt landskapsregeringen tänkt sig.
Centerns vänder sig emot den egna regeringens förslag att göra Föglö till en faståländsk kommun.
Finansutskottet med ordföranden Gun Carlsson (c) i spetsen sågar flera av landskapsregeringens skrivelser om Föglötunneln i den tredje tilläggsbudgeten för 2006.
I landskapsregeringens kontroversiella text sägs dels att Föglö skall bli knutpunkt för skärgårdstrafiken, eftersom det ger mer inkomster av tunnelavgifter, som krävs för att satsningen skall vara försvarbar. Dels sägs det att Föglö i och med fast förbindelse i form av tunneln skall betraktas som en faståländsk kommun.
En majoritet i utskottet ville inte ha med vare sig tunnelavgifter eller ett beslut redan nu att Föglö tappar sin skärgårdsstatus. Utskottet framhåller ”att landskapsregeringens ställningstagande angående Föglö som knutpunkt för skärgårdstrafiken, framtida tunnelavgifter och en omklassificering av Föglö som faståländsk kommun, som förutsättningar för ett förverkligande av tunnelprojektet, inte omfattas av utskottet”.


Omröstning
Utskottets majoritet befarar att Norra linjen, som den bedömer är en viktig del av landskapstrafiken, försvinner i och med landskapsregeringens planer.
Finansutskottet är dock inte enigt i frågan. Omröstningen vanns av oppositionen och centern med siffrorna 3-2. För utskottets skrivelse röstade Gun Carlsson, Torbjörn Eliasson (c) och Mats Perämaa (lib). Mot röstade Peter Grönlund (fs) och Carina Aaltonen (s). Anne-Helena Sjöblom (s) var frånvarande.
Beslut om den tredje tilläggsbudgeten tas i lagtinget i dag.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax