DELA

Tunneln i fokus på bilfri dag

Under tisdagens debatt om Föglötunneln fick panelen i uppdrag att lyfta fram både för- och nackdelar med projektet. Miljöminister Katrin Sjögren (Lib) passade med glimten i ögat på att dryfta en av sina farhågor.
– Vem vill köra ner i ett sorkhål?
Ett trettiotal personer kom till Alandica för att lyssna och delta i debatten som leddes av Christian Pleijel.
I panelen satt tunnelutredaren Otto Hoijar, tunnelmotståndaren Jerker Örjans, lagtingsledamot Johan Ehn (FS), stadsdirektör Bjarne Pettersson, trafikminister Veronica Thörnroos (C), lagtingsledamoten och Föglöbon Torsten Sundblom (Lib) och miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
Istället för att stenhårt gå in och argumentera för sina åsikter fick deltagarna låtsas ha på sig olikfärgade hattar. Svart hatt var pessimistens, gul optimistens och så vidare.
– De kan vara trygga i att de snart kan sätta på sig den hatt de vill ha, sade Christian Pleijel inledningsvis.
Först ombads panelen komma med fakta.
– Vad vet vi i dag? frågar Pleijel.


Dyr trafik
Katrin Sjögren konstaterade att skärgårdstrafiken är väldigt dyr medan Johan Ehn lyfte fram att en tunnel skulle förkorta restiden till staden.
– Projektet blir försenat då landskapsregeringen inte klarat av att kommunicera med markägarna, sade Veronica Thörnroos.
Jerker Örjans menar att det är ett faktum att tunnlar under vattenytan är svåra att kostnadskalkylera.
– Man kan inte förutse svårigheterna.


Större frihet
Sedan ombads deltagarna ta på sig den imaginära, positiva hatten.
– Ta fasta på vad tunneln kan ge, uppmanade Christian Pleijel.
Veronica Thörnroos var snabb med att begära ordet.
– Om man får raljera lite: frihet att inte behöva passa färjor och turlistor som styrs av landskapsregeringens humör.
En tunnel skulle ge skärgården styrka att växa på egen kraft, tror Johan Ehn medan Bjarne Pettersson lyfter fram att färjpasset till fastlandet skulle bli kortare.
– Det positiva med tunnelprojektet är att det sätter fokus på miljön, den existerande sjötrafiken och på skärgårdens existensberättigande, tycker Jerker Örjans.
I publiken satt tunnelmotståndaren Daniel Wikblom. Hans kommentar fick de flesta i salen att dra på smilbanden:
– Jag har aldrig sett sydöstra Lemland mer enade, det är väl en positiv sak.


Stort motstånd
När panelen fick den svarta, pessimistiska hatten på sig lyftes farhågor kring ekonomin och avsaknaden av en investeringsplan fram av bland andra Veronica Thörnroos.
– Det känns som lite risky business.
– Hur ska vi få ihop så här mycket pengar nu när vi bantar landskapets budget? Och så kan vi inte bortse från att det finns ett kraftigt motstånd, ett motstånd som är svårt att överbrygga, sade Katrin Sjögren.
Mariehamns stads miljöchef Jan Westerberg satt i publiken. Han säger att tunneln, som den nu är planerad, innebär en amerikanisering av miljön.
– Man ska ha en bil för att ta sig fram.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax