DELA

Tunga investeringar väntar Sund

Det föds allt fler barn i Sund och nu måste nya dagisutrymmen hittas. För bara ett år sedan lade det privata dagiset Lysmasken ner på grund av för få barn.
– Vi skall försöka finna nya utrymmen i den äldre delen av daghemmet i Tosarby, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Donalds (lib) inför årets val.
Förra året föddes 14 barn i Sund, hittills i år är födelsesiffran 17.
Bara ett år efter att det privata dagiset lade ner och några år efter den bittra dagisstriden i kommunen, när kommunens dagis i Finby lades ner, måste man nu alltså inrätta nya dagisplatser.

Bygga om inuti
I kommunens daghem i Tosarby finns idag en avdelning för 20 barn från fyra år och uppåt, samt en syskongrupp med 15 platser för 0-6 åringar.
– Vi skall tillsätta en arbetsgrupp som skall se på lösningarna, en idé är att ta i bruk de två lägenheter som finns i det gamla huset. De måste ändå göras någonting åt, säger Michael Donalds.
Han hoppas det kan ske utan de konflikter och slitningar som förekom förra gången.

Tallgården förstoras
Men det första han tänker på som måste åtgärdas är äldreomsorgen.
– Vi har haft arbetsgrupp som föreslår att vi bör bygga ut äldreboendet Tallgården. Den tog också fram ritningar och en kostnadsberäkning på fem miljoner euro. Jag som kan det här med hus, ser att här är bara tvunget att göra någonting. Det gamla huset måste också rustas upp, säger arkitekten Donalds.

Bättre skolgård
Skolan i Finby står inför en upprustning av skolgården.
– Det sker redan nu med gott bistånd av föräldrar. Vi hade en välbesökt talka i lördags och vi har också påbörjat en idrottsplan bakom skolan. Det här är inte en tungt vägande utmaning, men en angelägen sak.

Avloppet hetast
Den hetaste frågan just nu i kommunen är avloppsfrågan.
Sunds kommun har satt sig på tvären i det kommunala avloppsbolaget Norra Ålands avloppsvatten ab, samägt med Finström och Saltvik. Sund vill inte betala mer för avloppsvattnets överföring till Mariehamn, än vad de andra kommunerna betalar, torts att man ligger längst bort.
Det har gått så långt att Finströms kommun i ett ilsket brev hotar med att sätta bolaget i likvidation om inte Sund ger med sig.
– Finströms senaste utspel är mest retorik. Vi hoppas landskapet kommer med ett förslag som löser frågan och hjälper oss att koppla in oss på ledningen. Men en stor satsning är de särskilda lösningar som krävs för utbyar som Hulta och Mångstekta.

Avlopp mot äldre
Investeringsbehoven är stora i Sund.
– Det finns inga realistiska möjligheter att klara av allting, utan det gäller att prioritera rätt. I praktiken ställs avloppsledningar mot åldringsvård och det blir en svår sak.
Har ni investerat för lite tidigare år?
– Det kan man nog säga, Tallgårdens utbyggnad har varit aktuell i många år. Men att antalet barn ökar igen har ingen kunnat förutse.

Valförbund
Michael Donalds är relativt ny i kommunen och fick en rivstart i kommunpolitiken när han valdes in till styrelsen efter förra valet. Nu ställer han upp i kommunalvalet för liberalerna, vars åtta kandidater har bildat valförbund med lista A:s två kandidater.
Centern och de obundna har gått samman i kommunalvalet under namnet Sunds lista, och har också tio kandidater sammanlagt, medan socialdemokraterna har fyra kandidater.
De 24 kandidaterna kämpar om 13 platser i fullmäktige, vilket är två platser färre än vid förra valet. Sammansättningen i fullmäktige i Sund är nu fem centerledamöter, fyra liberaler, tre från lista A, två sossar, och en obunden.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax