DELA

Tung post för ny lagtingsman

I går fördelade lagtinget utskottsplatserna.
Efter regeringsbildningen ändras sammansättningen något. Nu är flera ledamöter med som ersättare för nuvarande ministrarna.
Lag- och kulturutskottet
Ordförande Margaret Lundberg (Lib) – ersättare för Katrin Sjögren, vice ordförande Göte Winé (S), Roger Slotte (C) – ersättare för Britt Lundberg, Runar Karlsson (C), Wille Valve (M), Gun-Mari Lindholm (Ob) och Axel Jonsson (ÅF).
Finans- och näringsutskottet
Ordförande Jörgen Pettersson (C), vice ordförande Mika Nordberg (Ob), Tony Asumaa (Lib), Tom Grahn (Lib) – ersättare för Mats Perämaa, Camilla Gunell (S), Johan Ehn (M) och Brage Eklund (ÅF).
Social- och miljöutskottet
Ordförande Christian Beijar (S), vice ordförande Åke Mattsson (Lib), Jan Salmén (C) – ersättare för Torbjörn Eliasson, Torsten Sundblom (Lib), Carina Aaltonen (S), Fredrik Karlström (Ob) och Anders Eriksson (ÅF)
Justeringsutskottet
Ordförande Tony Asumaa (Lib), vice ordförande Brage Eklund (ÅF) och Johan Ehn (M).
Självstyrelsepolitiska nämnden
Ordförande Roger Nordlund (C), Harry Jansson (C) – ersättare för Veronica Thörnroos, Gunnar Jansson (Lib), Barbro Sundback (S), Roger Jansson (M), Danne Sundman (Ob) och Axel Jonsson (ÅF).
Kanslikommissionen
Ordförande Roger Nordlund (C), vice ordförande Gunnar Jansson (Lib), andra vice ordförande Roger Jansson (M), Barbro Sundback (S) och Danne Sundman (Ob).
Ordinarie medlemmar i Nordiska rådet blir Wille Valve (M) och Anders Eriksson (ÅF).
Utskottens uppgift är att sätta sig in i regeringens lagförslag och förbereda för lagtingets beslut.

Annika Kullman