DELA

Tummen upp för Vikingabyn

Saltviks kommunfullmäktige sätter punkt för dispyten om Fornföreningen Fibulas rätt till marken kring Vikingabyn i Kvarnbo.
Föreningen får köpa marken för 1.100 euro.
Att Fornföreningen Fibula ska få köpa området i Saltvik Kvarnbo, där Vikingabyn ligger, har det aldrig varit någon större oenighet om. Konflikten, som gjort att ärendet fått mycket uppmärksamhet i medierna under de senaste veckorna, har gällt en formulering om vilken rätt allmänheten skall ha till området.
Kommunen köpte år 1997 området av kyrkan. I samband med det köpet gavs en försäkran om att området skulle förbli tillgängligt för allmänheten. Kommundirektör Kerstin Alm föreslog därför att det i byggnadsplanen skall stå att området skall vara ”tillgängligt som strövområde och får ej avgränsas för allmänheten”.
Kommunstyrelsen däremot ville ändra formuleringen till att ”området bör, på ett sätt som är förenligt med markägarens intressen och som inte försvårar markägarens användning av området, hållas tillgängligt för allmänheten”. Den här formuleringen har fullmäktige nu godkänt.
Bör eller skall vara – finns det någon praktisk skillnad i formuleringen?
– Det är ingen direkt skillnad. Det är en lite mjukare formulering, säger Kerstin Alm.

JENS FINNÄS