DELA

Tullen utan narkotikahund

Enligt Finska tullen är narkotikahundar det mest effektiva sättet att stoppa narkotikasmugglingen.
Normalt ska det finnas två hundar i Ålands tulldistrikt, men från och med november står de en period helt utan.
På tullens hemsida står det att läsa: ”en betydande del av de narkotikabrott som Finska tullen har avslöjat, har avslöjats med hjälp av skolade narkotikahundar. Tekniska hjälpmedel som skall komplettera det jobb som narkotikahundarna gör håller på att utvecklas, men tills vidare finns det inget som slår hundarna”.


Ingen
Inom tullens distrikt på Åland ska det finnas två hundar i tjänst. Men för närvarande används bara en av dem, labradoren Martha. Det betyder att hon används när hennes hundförare är i tjänst, övriga timmar står tullen utan. I slutet av oktober går Martha dessutom i pension och då finns det ingen narkotikahund i tjänst alls på Åland.


Ingen hund tills vidare
Det andra hunden, Julius, är nämligen skadad och kan tidigast vara tillbaka i träning, alltså inte jobb, någon gång i november. Men när hunden är helt återställd vet inte Christina Ehrnström, tulldirektören på Åland.
– Det är klart att det är illa, men vårt arbete bygger ju inte enbart på narkotikahundar. Det ligger annat jobb bakom också som underrättelsearbete och riskanalys. Vi har gjort en resurskartläggning i riket. Och från den kan man utläsa att två hundar räcker på Åland. Att det blivit så att vi har en hund fram tills valpen är klar får ses som tillräckligt, säger Christina Ehrnström.
Det är alltså oklart hur lång tid Julius kommer behöva innan han är tillbaka, och hur lång tid tullen därför blir helt utan narkotikahund. Det finns en valp som ska ersätta Martha men den beräknas vara färdig att ta i tjänst först sommaren 2009 om den klarar slutproverna. Alltså ett halvår efter att Martha slutar.


Olika syn på planering
Att det ligger dålig planering bakom att det inte finns någon narkotikahund under en period vill Ehrnström inte kännas vid. Hon menar att det var svårt att förutspå att Julius skulle bli skadad. Att Martha ska pensioneras är dock planerat sedan långt tillbaka.
Uppgiftslämnare med insyn i tullen menar dock att det rör sig om dålig planering och att det bygger på ett svagt intresse från tulledningen på Åland. Till skillnad från Ehrnström menar personen att två hundar inte räcker och att den åländska tullen kan ansöka om fler.
– Beslut kan fattas på lokal nivå om de vill ha fler hundar, men de verkar inte intresserade.
Personen menar att det på fastlandet satsas det mer på hundar i gränsbevakningen. Denne tror att Åland kommer att få se en ökning i införseln av narkotika som följd av hundarnas frånvaro.
Ehrnström menar dock att det är att gå händelserna i förväg.
– Det är omöjligt att säga om det här får några konsekvenser, säger hon.

MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax