DELA

Tullen tog för hög bilskatt

Frågan om hur äldre bilar som importeras från EU skall beskattas har nu slutligt avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen.
Tullen förlorade även där.
Det fall som har prövats handlar om en person som år 2008 importerade en begagnad Ferrari från Tyskland. Tullavgiften räknades ut på basen av bilens koldioxidutsläpp men köparen besvärade sig eftersom avgiften blev högre än om motsvarande bil hade köpts i Finland.
Förvaltningsdomstolen gav köparen rätt. Tullen förde fallet vidare men Högsta förvaltningsdomstolen ser ingen anledning att ända på det tidigare avgörande.
Det betyder att personer som har importerat bilar som beskattats enligt samma princip kan få pengar tillbaka. I så fall skall man ha betalat en skatteprocent på 31,5 – den korrekta procenten som domstolen nu har slagit fast skall vara 29.
Man bör också komma ihåg att eventuella rättelseyrkanden bör göras inom tre år efter att bilskattebeslutet fattas. För beslut som tagits under år 2011 skall yrkandet vara framme senast den 31 december 2014. Mera information om hur man gör finns under bilbeskattning på tullens hemsida, www.tulli.fi.

Titte Törnroth-Sarkkinen