DELA

Tufft år väntar för ÅHS

– Årets nettounderskott på 2,7 miljoner euro innebär att ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård) kommer att genomgå samma typ av stålbad som till exempel skärgårdstrafiken nästa år, säger styrelseordförande Barbro Sundback.
Ärendet om att anhålla om tilläggsbudget av landskapsregeringen för att täcka underskottet bordlades av ÅHS-styrelsen på mötet den 30 november..
– Vi inväntar nu närmare motiveringar av klinikerna och förklaringar till varför de har överskridit anslagen. De ska också lämna in åtgärdsförslag för hur kostnadsutvecklingen ska hejdas samt budgetförslag för nästa år.
Ett extra styrelsemöte hålls måndagen den 10 december där budgetunderskottet ska diskuteras igen och där beslutet om att söka tilläggsanslag från landskapet tas.
– Ledningen har redan fört diskussioner med regeringsrepresentanter om hur vi ska hantera den här situationen. Läget förvärras förstås av att vi inte har någon sjukvårdsdirektör just nu, allt flyter lite.
Största orsaken till nettounderskottet är att inkomsterna felbedömts med 1,5 miljoner euro.
– Vi hade räknat med att få in 3,3 miljoner från kommunerna för Gullåsen men under det här året har kommunerna inte haft patienter där. Det intressanta är ju att det står tomma rum även i kommunernas äldreboenden.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist