DELA

Tufft år för skogen

Efter krisåret 2009 finns en försiktig optimism för 2010.
– Det är ju ingen nyhet att 2009 var ett tufft år för skogsindustrin i hela Norden, och så var det också för oss, säger Ab skogens produktionschef Daniel Sundblom.
I slutet av 2007 och början av 2008 var virkespriserna rekordhöga, sedan vände kurvan och priserna blev rekordlåga.
– Det var ingen korrelation mellan inköpspris och färdiga varor och många skogsbolag blev liggande med dyra råvarulager. Men för 2010 ser det faktiskt ljusare ut, inget toppår men det pekar år rätt håll, säger Daniel Sundblom.

Fortsätter bygga
Skogens olika användningsområden har drabbats olika hårt. När det gäller bioenergibränsle och sågat virke ska Åland ha klarat sig något bättre, enligt Sundblom.
– När det gäller sågsidan så har det nog inte märkts på samma sätt på Åland som på andra ställen eftersom det fortsättningsvis byggt så ivrigt. Den åländska byggbranschen har inte lidit på samma sätt här som till exempel i fastlandet, säger Daniel Sundblom, som berättar att nu gäller det att uppmuntra åländska skogsägare att sälja så mycket skog som möjligt.
– Ju mer vi producerar, desto lägre kostnad per enhet.

Sammanslagning
Som bäst pågår även fusion mellan Andelslaget Ålands skogsägarförbundet och bolaget Ab Skogen.
Enligt ursprungsplanerna skulle allt varit klart redan, men nu är förhoppningen att skogsägarförbundet tar över Ab Skogen under våren 2010.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax