DELA

Tuffa sparåtgärder var nödvändiga

Än är lågkonjunkturen inte slut, även om ekonomin börjat återhämta sig.
Det budskapet trummade lantrådet Viveka Eriksson (Lib) och finansminister Mats Perämaa (Lib) in när lagtinget i dag inledde debatten om nästa års landskapsbudget.
Om landskapsregeringen hade behållit utgifterna på den nivå som gällde före lågkonjunkturen så skulle budgetunderskottet i dag vara mellan 100 och 150 miljoner euro, tippar Perämaa.
Han blev irriterad när Danne Sundman (OB) tyckte att regeringen kunde ha gjort mera för att spara bort det underskott på 15 miljoner som finns i budgetförslaget för 2011.
Säg vilken skärgårdstur eller vilka landskapstjänster som borde dras in i stället för att tala i allmänna ordalag, svarade Perämaa.

Samhällsreform behövs
En del tjänster försvinner när gymnasiereformen genomförs och naturbruksskolan i Jomalaby stängas, konstaterade lantrådet.
Men det räcker inte. Nu behövs en samhällsreform som påverka både landskapet och kommunerna. Reformen behövs för att på sikt kunna trygga servicen inom skola, sjukvård, trafik, socialvård och teknisk service.
En sådan reform blir så stor att det behövs en bred politisk enighet. Därför skall lantrådet bjuda in representanter för alla partier till ett ”rådslag” när underlaget för sådana beslut finns.
Kan det i slutändan leda till kommunsammanslagningar? Inte nödvändigtvis. Men liberalernas Olof Erland tror att det finns uppåt 20 miljoner per år att spara genom samordning. Då behövs en ny organisation där kommunerna kan samlas. kanske kunde det kallas regionalfullmäktige.
Ett konkret exempel vore att flera kommuner delar på en socialsekreterartjänst.
Om en kommunsammanslagning innebär att man sparar stora pengar så kan man åtminstone diskutera det, anser Erland.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Patrik Dahlblom