DELA

Tuffa krav på lönsamhet för ÅAB

Senast 2016 ska Ålandsbanken nå sitt nya lönsamhetsmål om att avkastningen på eget kapital efter skatt ska överstiga 10 procent.
Det innebär att banken prioriterar tillväxt under de kommande åren, bland annat genom ökad utlåning.
Ålandsbankens årsredovisning för 2013 som kom sent i fredags och innehåller i sig inga nyheter om året som gått eftersom bokslutskommunikéer getts ut efter varje kvartal.
De nyheter som finns handlar om annat. Affärsområde Sverige har inlett en vidaresatsning på pensionssparande där banken är försäkringsombud till Folksam, kontoret i Göteborg har flyttat till nya lokaler och Crosskey har tecknat avtal med en ny kund i Sverige, Marginalen Bank.
En annan nyhet är att bankens styrelse för första gången slagit fast lönsamhetsmål på ett par års sikt från att man tidigare avstått från ett uttalad målbeskrivning i väntan på de nya regelverket för banker i kombination med finanskrisen.
Men nu är det dags, och styrelsens mål betecknas som tufft mot bakgrund av att Ålandsbanken har flera magra år bakom sig.
Målen är tre:
Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ska överstiga 10 procent senast 2016. Målet är högt satt eftersom ROE-talet låg på minus både 2010 och 2011. 2013 var ROE-talet 3,8 procent. Det visar att styrelsen nu skruvar upp kraven rejält.
Kapitalstyrkan ska klart överträffa alla krav i regelverket.
Utdelningsandelen ska på sikt ligga i nivå med nordisk branschstandard. Vilkoret för att målet ska uppnås är att målet för kapitalstyrkan uppnås. Nordisk branschstandard motsvarar för närvarande en utdelningsandel runt 50 procent.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre