DELA

Tuberkulossmitta från 1920-talet

HELSINGFORS. Få insjuknar i tuberkulos i Finland numera. Under de senaste åren har det dykt upp knappt 400 nya fall.
De flesta av de insjuknade har fått smittan som barn på 1920- eller 1930-talet. Det kan ta årtionden innan sjukdomen bryter ut.
I Finland har man lyckats bra med att bekämpa både traditionell tuberkulos och tuberkelbakterier som är multiresistenta och inte kan botas med de viktigaste tuberkulosmedicinerna. Men sådan form av tuberkulos finns strax bakom den ryska gränsen, där tuberkulosfallen ökar. Var sjunde eller åttonde tuberkulospatient lider av resistent tuberkulos.
Överläkare Rauni Ruohonen säger att det räcker länge att vårda sådan tuberkulos, två år.
www.nyan.ax
Tuberkulos är ett problem också i de baltiska länderna. Tuberkulos är näst efter hiv den dödligaste sjukdomen i världen. Någon dör i tuberkulos var tionde sekund, ofta i ett utvecklingsland. (FNB)