DELA

Tryggt och modernt med ny ambulans

Mariehamns räddningsverk har fått en ny och moderniserad ambulans. Bilen som kom i onsdags kommer förenkla ambulanspersonalens arbete.
Runt 3.000 larm kommer in till räddningsverket varje år, vilket märks på utryckningsbilarna. Under ett år kör utryckningsbilarna mellan 50.000 och 60.000 kilometer. Och inför räddningsverkets högsäsong kom i onsdags en ny ambulans.

Ergonomiska förbättringar
Nyan har sett bilen och kan konstatera att det är tydligt att fokus har legat på ergonomin. Bilen har utrustats med bland annat en bärstol och en bår med elektronisk indragning. Båren har också en anordning där syrgasflaskor kan sättas fast. Tidigare tvingades personalen att bära de tunga flaskorna till patienten. Räddningspersonalen kan även sitta fastspända bak i bilen, med en patient, och nå all utrustning som är viktig i arbetet.
Tack vare de moderniserade hjälpmedlen har ergonomin för räddningsarbetarna blivit bättre.
– Vi sparar ungefär 5.000 lyft varje år med hjälp av den nya båren, säger hamn- och räddningsdirektör Leif Ahlqvist.

Nästan ensamma i Finland
I den nya bilen finns även en uppdatering av kompressormaskinen Lucas. Det är en anordning som automatiskt ger hjärt- och lungräddning till patienter som är kliniskt döda. Den uppdaterade modellen är batteridriven och ger regelbundna tryck mot patientens bröstkorg. Tack vare Lucas kan hela personalen få fria händer till att ägna sig åt annat i räddningsarbetet.
– Lucas är mycket effektivare än vilken vältränad människa som helst, säger Dan Nylund som arbetar på Mariehamns räddningsverk.
Kompressormaskinen är vanlig i Norge och Sverige, men i Finland är Mariehamns räddningsverk nästan ensamma om att använda den.
Läs mer i papperstidningen!

Julia Nyback