DELA

Trycket ökar på Östersjön

Inom 20 år trafikeras Östersjön av dubbelt fler fraktfartyg än i dag, kryssningsturismen ökar kraftigt och vindenergiproduktionen till havs ökar från dagens 400 till 25.000 megawatt – samtidigt som havet utsätts för stor påverkan från jordbruk och industrier.
Detta scenario målas upp i en rapport om utvecklingstrender för Östersjön som miljöorganisationen WWF nyligen lanserade.
Trendrapporten visar att Östersjön redan i dag är ett av de tätast trafikerade havsområdena i världen. Om 20 år väntas de inte bara vara dubbelt fler utan också mycket större än i dag.
Vindkraftskapaciteten väntas växa 60-falt från i dag. Dessutom byggs fler hamnar, elkablar och rör dras längs havsbottnen och strandområden exploateras på grund av boende- och transportbehov.
Ingen av Östersjöns havsbassänger mår bra i dag, visar helcoms färska rapport. Naturens förmåga att producera gratis tjänster – till exempel mat som tas ur havet eller havets förmåga att balansera klimatet – har minskat dramatiskt.

Bättre samordning
WWF hävdar at en av orsakerna till Östersjöns dåliga ekologiska status är att havsresurserna förvaltas sektor för sektor och land för land. Det gör det omöjligt att fata svåra men nödvändiga beslut, heter det.
Organisationen anser att en mera samlad havsförvaltning skulle ge ekonomiska vinster. I en nyligen publicerad rapport från EU-kommissionen räknar man med att en bättre samordnad havsförvaltning i europeiska vatten kan generera så mycket som 1,3 miljarder euro 2020 och upp till 1,8 miljarder euro 2030. (ao)