DELA

Trubbel med avloppsledning

Bolaget för norra Ålands avloppsvatten har problem med dragningen av avloppsledningen över Färjsundet. Nu frågar landskapet sjöfartsverket om ledningen måste flyttas.
Avloppsledningen dras från norra Åland till Mariehamn och korsar Färjsundet mellan Haraldsby och Godby.
I miljötillståndet sägs det att ledningen i norr skall korsa farleden så vinkelrätt som möjligt och efter det dras så långt västerut mot stranden som möjligt för att inte riskera att skadas av trafiken i farleden. Nu visar det sig dels att ledningen inte har dragits vinkelrätt mot farleden, dels till stora delar går i själva farleden.
En av svårigheterna är Ab Skogens kaj, som ligger innanför farleden. Ålands redarförening oroar sig i ett brev till landskapsregeringen för att fartyg som skall lägga till vid kajen kan få problem vid nödankring. Man vill veta vem som bär ansvaret om avloppsledningen skadas.

Skogen ville inte
Styrelseordförande för avloppsledningsbolaget är trafikminister Runar Karlsson (c) och vd är Tor-Fjalar Karlsson. Tor-Fjalar Karlsson säger till Nya Åland att han tycker att bolaget har gjort helt rätt. Han hänvisar till den förklaring man har gett, men säger också att Skogen inte gick med på att ha ledningen närmare sin brygga än den nu är.
– Vi ansåg då att det inte var möjligt att lägga ledningen närmare stranden. Vad annat kunde vi göra, skriver bolaget i sin förklaring och säger samtidigt att ansvaret för ankringsskador inte borde belasta avloppsledningsbolaget.
Man påpekar också att arbetet med ledningsdragningen har varit ytterst svårt med många markägare och tre kommuners viljor som måste sammanjämkas.

Hur minimera?
Vad som skall hända härnäst vet ingen i dag. Landskapsregeringen som tillsynsmyndighet har sänt över ärendet till Sjöfartsverket för utlåtande.
Man vill veta vad som behöver göra för att riskerna för skador på ledningen vid sjötrafik skall vara så små som möjligt.
– Kan risken för skador på ledningen minimeras på andra sätt än genom att flytta ledningen längre västerut och hur nära Ab Skogens kaj bör den flyttas, vill landskapsregeringen veta.
Man påpekar att saken brådskar och ber om utlåtande före slutet av veckan.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax