DELA

Trossar trasslar till det i Kökarsvatten

Trossar ligger och flyter under vattnet i södra farleden in mot Karlby gästhamn i Kökar. Trossarna har hittills skapat problem för flera båttrafikanter.

Sjöbevakningen säger att det troligtvis handlar om gamla ankarlinor från den fiskodling som tidigare har funnits på platsen. Det handlar främst om två olika ställen på Kökar, varav den ena ännu inte är utmärkt. Allmänheten uppmanas att köra försiktigt i området.

Känner inte till problemet
Ålands fiskförädling har tidigare haft en fiskodling på platsen. För vd Olof Karlsson är det här första gången han hör något om det här problemet.
– Jag kan varken bekräfta eller dementera att det skulle finnas några av våra linor kvar där, eftersom jag inte själv har varit på platsen. Målsättningen när man avvecklar är såklart att allt ska städas bort, säger han.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Josefin Grunér