DELA

Troligen svininfluensa i GHS

85 av 244 elever i Godby högstadieskola var i går hemma från skolan på grund av influensasymptom, troligen är åtminstone ett fall konstaterat svininfluensa.
Efter att ha rådgjort med ÅHS togs dock beslutet att inte stänga skolan.
Såhär skriver skoldirektör Inger Rosenberg-Mattsson i ett informationsbrev, som bland annat lagts ut på Saltviks kommuns hemsida:
”I går måndagen den 16 november var 85 av 244 elever i Godby högstadieskola hemma på grund av influensasymptom. Sannolikt en
konstaterad svininfluensa och en misstäkt. Fem lärare var frånvarande, antingen själva sjuka eller hemma med sjuka barn.
Skolledningen var i kontakt med klinikchef Birgitta Hermans vid ÅHS. Hon i sin tur har rådgjorde med chefsläkare Kaj Fagerström.
Från ÅHS meddelades att det inte finns någon anledning att stänga skolan på grund av smittorisk. Svininfluensan är mest smittsam dygnen före symtomen uppträder. Skolan stängs således inte på grund av smittorisk.”

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax