DELA

Trögt fatta beslut om flyktingmottagningen

Beslutet att anta integrationsprogram och plan för flyktingmottagning har för andra gången bordlagts i stadsstyrelsen.
En orsak är att utredning saknas om vad mottagningen av flyktingar kommer att kosta staden.
Förra månaden beslöt socialnämnden enhälligt att föreslå att integrationsprogrammet – som arbetats fram gemensamt av staden, Jomala kommun, Ålands kommunförbund och landskapets integrationsbyrå – skulle antas i snabb takt av stadsstyrelsen för att hinna till fullmäktige så fort som möjligt.
Samma gällde för också det andra flyktingärendet som klubbades av nämnden, planen för mottagning av kvotflyktingar 2018-27 enligt vilken Mariehamn ska ta emot 10-15 kvotflyktingar vart tredje år utöver de 20 som fullmäktige redan fattat beslut om för i år.
En förutsättning för att årets och kommande flyktingar ska kunna tas emot är att det kommunala integrationsprogrammet godkänns eftersom det behövs när staden ska teckna avtal om mottagningen med NMT-centralen i riket.

Bordlades igen
När ärendet togs upp i stadsstyrelsen första gången ansåg flera ledamöter att det behövdes mera tid för att diskutera båda ärendena och därför blev det bordlägganing.
I torsdags var orsaken tidsbrist, förklarar Erica Sjöström, C-ledamot i stadsstyrelsen.
– Tiden sprang helt enkelt ifrån oss.
Enligt vad Nya Åland erfar var det Centern, Ålands framtid och Moderat samling som ville bordlägga medan Liberalerna och Socialdemokraterna ville godkänna socialdirektörens förslag.
Erica Sjöström förklarar varför hon inte var beredd att i det här skedet klubba det kommunala integrationsprogrammet.
– Jag är för att öka möjligheterna till en lyckad integration av flyktingar denna gång då man tidigare misslyckats och slutat ta emot flyktingar med motiveringen att tillkortakommanden först måste åtgärdas.


Vill veta kostnaderna
Integrationsprogrammet berör inte bara socialnämndens ansvarsområde, påpekar hon.
– Det berör flera sektioner i staden och detaljerna behöver klarläggas.
Därför la hon ett förslag på stadsstyrelsens senaste möte om komplettering av integrationsprogrammet så att det blir specifikt för Mariehamn och innehåller konkreta, realistiska och tidssatta mål för när de olika delarna i programmet kan förverkligas.
– I uppdraget ingår också att höra de olika förvaltningarna om de ekonomiska konsekvenserna och hur mycket resurser som behövs för att staden ska kunna förverkliga programmet 2018-27, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre