DELA

Trivs bra och känner trygghet

Eleverna trivs bättre, har roligare på rasterna och gillar skolmaten mera än tidigare – men mobbning förekommer också.
Så kan man sammanfatta den nya elevenkät som staden låtit göra i grundskolorna.
Två enkäter delades ut i våras, en till eleverna i årskurserna 3-9 och en till deras föräldrar. 94 procent av eleverna och drygt hälften av föräldrarna svarade. Undersökningen gjordes av Stefan Söderlund på uppdrag av Mariehamns stad.
Fjorton frågor ställdes till alla elever. Högstadieeleverna fick tre extra frågor att besvara.
Sex av frågorna var direkt jämförbara med motsvarande enkät 2006.
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur nöjda eller missnöjda elever och föräldrar är med skolan.


Verkar trivas
Svaren visar att eleverna verkar trivas bra i skolan.
n 86 procent uppger att de nästan alltid eller ofta trivs. För tre år sedan var motsvarande siffra 80 procent.
n 92 procent av eleverna säger att de trivs på rasterna mot 85 procent 2006.
n 80 procent av eleverna tycker att stämningen i klassen nästan alltid eller ofta är bra, samma som 2006.
n 99 procent uppger att de har en kamrat i skolan.


Hyfsad skolmat
Skolmaten engagerar eleverna.
n 58 procent gillar nästan alltid eller ofta skolmaten. Pojkarna tycker bättre om maten än flickorna.
n I Övernäs och Ytternäs skolor är eleverna mest nöjda med maten. Minst nöjda är eleverna i Strandnäs högstadieskola.
n Högstadieeleverna i Övernäs har blivit mycket nöjdare med skolmaten sedan 2006 medan eleverna i Ytternäs blivit mer missnöjda.


Mobbning finns
Upplevelsen av trygghet är stor, men mobbning förekommer.
n 95 procent av eleverna är nästan alltid eller ofta trygga i skolan.
n 10 procent säger sig ha blivit mobbade under skolåret – minst i Ytternäs skola med 2 procent och mest i Strandnäs årskurser 3-6 med 18 procent. Pojkar blir oftare mobbade än flickor.
I Strandnäs skolas egen utvärdering förklaras den höga mobbningssiffran med att det är särskilt en årskurs som drar upp andelen mobbade. Årskursen hade ett turbulent fjolår, beskriver man, och svaren kom därför inte som någon överraskning. Arbete och resurser sattes in och situationen är helt annorlunda i år, konstaterar man.


Toalettobehag
Eleverna listar också platser som upplevs som obehagliga i skolan. Toaletterna nämns flest gånger av de yngre eleverna i Strandnäs skola medan flest högstadieelever (tre svar) uppger rektorns kontor.
Också Ytternäseleverna uppger rektorns kontor (fem svar) och vaktmästarens rum (två svar).
De yngre Övernäselevernas obehagligaste plats är högstadiet (sju svar) och toaletterna (tre svar)
För högstadieeleverna i Övernäs är toaletterna klart mest obehagliga (treton svar). Ett annat ¨återkommande svar (tio) var ”sjuornas bänkplatser”.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax