DELA

Tre vill bli chefläkare vid ÅHS

Tre personer har sökt tjänsten som chefläkare vid ÅHS. De sökande är Ursula Hadimeri, Tidaholm, samt mariehamnarna Mogens Lindén och Dick Sjögren.
Enligt förvaltningschef Peter Rask ska en rekryteringsgrupp bestående av personer från styrelsen, ledningsgruppen samt representanter från vård- och läkarfacken gå igenom ansökningarna och kalla till intervjuer.
Till chefläkarens uppgifter hör att ansvara för, leda och utveckla den medicinska verksamheten inom såväl specialsjukvård och primärvård samt att sitta med i ÅHS ledningsgrupp.
Tjänsten blev ledig i augusti förra året då Peter Rask utsågs till förvaltningschef. (ak)