DELA

Tre (s)-löften om skolan

Det nya skolpolitiska programmet som antogs under helgens socialdemokratiska kongress betonar jämlikheten.
De svenska gästerna uttryckte beundran för sina åländska kollegors tydlighet.
Temat för den socialdemokratiska kongressen var i år just grundskolan.
– Skolfrågor diskuteras för lite, upplevde vi, säger Sara Kemetter, ordförande i den skolpolitiska gruppen som utformat förslaget till program.
– Vi har väl aldrig fått så många ändringsförslag! menar Anders Hallbäck, också han medlem av gruppen.
– Det symboliserar hur aktuell frågan är, menade Sara Kemetter.
Socialdemokraternas nya politiska program betonar jämlikheten: ”Grundskolan ska jämna ut klasskillnader och ge ungdomar en likvärdig start i livet oavsett hemförhållanden, kön eller andra förutsättningar. Utbildning har historiskt varit en av de viktigaste ledstjärnorna för att skapa en jämbördig grund att stå på”. All skolpersonal ska därför enligt programmet ges möjlighet till utbildning i normkritik och genuskunskap.
Inför valet 2015 vill socialdemokraterna ge eleverna, lärarna och föräldrarna tre löften. Däri ingår bland annat en satsning på läsning, ett mångsidigt pedagogiskt utbud, ökat stöd för utsatta elever eller de som kommit efter, stärkt elevdemokrati och obligatorisk förundervisning.
Man vill också satsa på forskning om skolan samt utbyte mellan lärare och mellan skola och bibliotek.
Läs mer i papperstidningen!

Sofie Nohrstedt