DELA

Tre kloka lärare slår sina huvuden ihop

Hur ska en riktigt bra lärare vara?
Vi ställde frågan till lärarstudenten Karin Lindbom, pensionerade lärarinnan Dagny Westermark och klassläraren Georg Jensen.
Det visar sig att det finns många svar. En lärare ska kunna mycket, men viktigast är att man är sig själv.
De är en brokig skara, Karin, Dagny och Georg. En 26-åring som studerar till lärare i Uppsala, en 95-åring som varit pensionär i 35 år redan, och en 55-åring som varit lärare i Övernäs skola sedan 1980-talet. De har yrkesvalet gemensamt, och många åsikter därtill ska det visa sig när vi börjar prata om undervisning och skolgång.


Roligt jobb
Trion är överens om att det är väldigt roligt att vara lärare.
– Jag skulle egentligen inte ha velat sluta 1978 när jag gick i pension, jag hade gärna fortsatt ett tag till. Men mina barn tyckte att det var dags för mig att vara lite ledig och hemma med deras pappa, säger Dagny och skrattar.
– Det är väldigt bra att vara lärare, skulle jag inte tycka det hade jag slutat, säger Georg.
– Jag har ju bara vikariat att dra erfarenheter från, men när jag hade det längre sjukvikariatet på Sjömansskolan tyckte jag att det var väldigt roligt och utmanande. Tidigare hade jag bara hoppat in för min pappa någon gång i bland och då hade allt varit förberett i minsta detalj. Nu, i och med att det var ett sjukvikariat, fick jag planera allt själv. Det var roligt, säger Karin.
De tre lärarna är ense om att kontakten med barnen är det roligaste med läraryrket.
– Att få jobba med människor. Gång efter gång får man se barnen utvecklas. Det är fascinerande, säger Georg.
– Kontakten med barnens familj var också rolig och väldigt viktig. Man var en del av samhällsarbetet som lärare, säger Dagny.
Upprepande och långtråkigt blir det inte trots att varje förstaklassist ska tillägna sig samma kunskap.
– Hur man lär ut något beror helt på vilken klass man har och hur eleverna i den klassen är. Man måste anpassa sig efter eleverna, säger Georg.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg