DELA

Tre församlingar samarbetar vid nyår

Redan till nyåret planeras tre åländska församlingar inleda ett samarbete vad gäller ekonomi och administrationen.
– Fler kommer efter, tror utredare. Våra små församlingar måste samarbeta.
Delad administration vad gäller församlingarnas administration och det redan till nästa nyår blir det om Jarl Danielsson får som han vill. Det gäller Hammarland,. Finström-Geta och Sund-Vårdö. Danielsson är ordförande i en samarbetsgrupp som utrett församlingars ekonomi och administration.
– Det allra bästa vore att slå samman församlingarna till en enda på längre sikt, säger han. Administrationen inom kyrkan känns för mig, som kommer från näringslivet, både byråkratisk och gammaldags.


Ingen slutar
De tre församlingarna ska bilda en samfällighet och nu väntar man på grundstagdan som slår fast vad som ska gälla.
En samfällighet innebär skyldighet att uppgöra ett bokslut, inte tre. Det blir också lättare att få kompetenta personer till alla tjänster och lättare att hålla kvar personal.
– Men ingen människa behöver sluta sitt arbete. Mycket i församlingarna fungerar redan via inköpta tjänster.


Nostalgi
Danielsson ser gärna tre öppna pastorskanslier, men löneräkningen kan ske på ett ställe och bokföringen på ett annat. Dalasupporten finns redan i Österbotten och bokföring kommer i framtiden att skötas centralt för hela Finland.
– Har man otroligt mycket pengar kan man hålla alla pastorskanslier öppna varje dag. Men det finns ingen anledning att göra det av nostalgiska orsaker. Församlingsmedlemmarna behöver numera ytterst sällan besöka kansliet. Tekniken ger nya möjligheter.


Små församlingar
I Finland räknas en församling om 6.000 personer som liten. I de tre församlingar som nu inleder samarbete har 5.600 medlemmar, alltså klassas denna samfällighet fortsättningsvis som liten.
– Alternativet att sparandet går ut över den egentliga församlingsverksamheten. För att kunna hålla våra gamla kyrkor, begravningsplatser, ja, bara gamla träd, krävs expertis. Det är kostsamt. Genom ökat samarbete med gemensamma upphandlingar blir det möjligt att utföra arbetet på rätt sätt.
De övriga församlingarna på fasta Åland har i det här skedet, enligt Danielsson, inte gett signaler om att de önskar vara med i samfälligheten. Olika skattesatser försvårar också ett samarbete.
– Men fler församlingar kommer med senare , det är jag övertygad om, säger Danielsson. Detta är ett första steg mot en välbehövlig sammanslagning.
Arbetsgruppen som utrett frågan bestod av Stig Donning, Juanita Fagerholm-Urch och Peter Lindbäck. Gruppen är klar och har lämnat sin rapport.
Numera behandlas frågan i en förhandlingsgrupp med fem medlemmar från varje församling. Också i den gruppen är Danielsson ordförande.

Fotnot: På bilderna Hammarlands, Finströms och Sunds kyrkor.

kiki@nyan.ax