DELA

Tre alternativ för stadens Svinö

En grön oas med utegym, utkikstorn och skogskyrkogård, en lyxig, ekologisk skärgårdsstad eller en högt exploaterad tvillingstad.
Snart skall det avgöras vad staden skall göra med sin mark på Svinö holme.
Öster om farleden in till Mariehamn, mellan Espholm och Styrsö, ligger Svinö holme. Ett 20-tala privata markägare och landskapet äger största delen av den ungefär 180 hektar stora ön men längst söderut finns också ett markområde på 4,5 hektar som ägs av staden.
I höstas beställde stadsfullmäktige en första skiss över hur det området kan användas. Nu är den gjord och stadsarkitektkansliet lägger fram tre olika möjligheter i sin rapport.
Alternativ 1 följer en uppmaning från landskapets miljöbyrå att skydda Svinö holme som ett grönområde. Tätbebyggda Mariehamn skulle i dag behöva fler gröna ytor och Svinö holme kunde därför utvecklas till ett rekreationsområde för stadsborna.


Skärgårdsstaden Svinö
I Alternativ 2 och 3 utgår stadsarkitektkansliet från att området bebyggs, antingen som skärgårdsstaden eller som tvillingstaden.
I skärgårdsstaden Svinö vill man skapa en känsla av att befinna sig långt från stadskärnan. Husen skall vara små och bilda byar och det skall finnas stora ytor grönområde kvar. Det handlar också om kvalitetsboende, kanske med passivhus byggda i ekologiska material och med miljöteknik.
I tvillingstaden Svinö blåser man på rejält med hög exploatering och höghus i en förtätad stadsdel som kan beskrivas som en utvidgning av Mariehamns centrum.
Här skulle många människor bo och jobba och här skulle finnas daghem, café och restaurang.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen