DELA

Transmar samarbetsförhandlar – nio kan förlora jobbet

Transmars transportverksamhet kommer att gå cirka 300.000 euro på minus. Bolaget planerar nu ett omfattande resultatförbättringsprogram och personalen ska minskas med maximalt cirka 9 tjänster. Samarbetsförhandlingar inleds nu med personalen.
”Konkurrensläget inom hela vårt marknadsområde det vill säga Finland, Sverige och hela Skandinavien samt även på den åländska marknaden är väldigt hårt. Vi ser en överhängande risk för en allt djupare lågkonjunktur, samt kan samtidigt konstatera stora kostnadsökningar på bland annat drivmedel, drivmedelsbeskattning, färjfrakter och personalkostnader. Också de skärpta regelverken kring yrkestrafikens kör- och vilotider samt det nya Eu-direktivet gällande yrkesförarnas kompetenskrav har ökat kostnaderna markant. Detta kräver nu snabba och kraftiga åtgärder” skriver vd Tony Saarinen i ett pressmeddelande.
Hela bolaget
Enligt pressmeddelandet har Transmars transportvolymer inte påverkats, men lönsamheten har påverkats. Rörelseresultatet för transportverksamheten innevarande bokslutsperiod uppskattas hamna på omkring minus 300 000 euro.
Det är mot denna bakgrund som Transmar nu planerar att genomföra ett omfattande resultatförbättringsprogram. Inom ramarna för de planerade åtgärderna kan arbetstillfällena komma att minska med maximalt cirka 9 tjänster, varför samarbetsförhandlingar inleds med personalen den 27 februari. Samarbetsförhandlingarna omfattar hela personalen på moderbolaget Transmar ab.


Läs mer i morgondagens Nya Åland

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax