DELA

Transmar köper nytt och miljöklassat

Transmar har kompletterat och förnyat sin vagnpark på drygt sextio fordon med fem nya bilar. Det rör sig om två nya dragbilar som levererades i höstas och nu senast en 25 meters långtradare, en dragbil med ram för växelflak och en distributionsbil för frystransporter.
Enligt Kurt-Ove Lindh, försäljningschef på Transmar, handlar det om en investering på över en halv miljon euro.
– Vi hade redan sedan tidigare en väldigt modern och mångsidig fordonspark, men har nu blivit ännu starkare. Vi vill ligga i framkant när det gäller miljöarbetet. De här bilarna är Euro 5-klassade. Det innebär att de gott och väl klarar dagens miljönormer.
En annan viktig del i Transmars miljöarbete är att förfina logistiken. Ju mer transporterna kan samordnas desto mindre belastar man miljön.
– En trevlig bonus är också att de chaufförer som kommer att köra de här bilarna får en verkligt bra förarmiljö. Det är också viktigt. Det är ju deras arbetsplats. (ak)