DELA

Trålare blev fall för hovrätten

Hade landskapsregeringen rätt att kräva tillbaka det avvecklingsstöd som 2005 betalades till fiskaren Henrik Söderlund för trålaren Linda-Mari?
Det ska Åbo hovrätt avgöra.
Behandlingen inleddes i ämbetshuset i Mariehamn i går och fortsätter i dag.
Landskapet betalade avvecklingsstödet på 345.000 euro till Henrik Söderlund med ett tillägg – att han inte på tio år skulle få sälja trålaren i kommersiellt syfte. Det tillägget stred mot EUs bestämmelser om att de fartyg som avvecklingsstöd beviljats för aldrig mera skulle få användas kommersiellt.
Beslutet upphävdes och landskapet krävde tillbaka pengarna. Man medgav att tillägget stred mot lagen men erbjöd Henrik Söderlund att behålla avvecklingsstödet om båten inte skulle användas kommersiellt.
Det gick han inte med på.
Söderlunds juridiska ombud förde ärendet vidare till hovrätten.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom