DELA

Trafikstörning i stadskorsning

På grund av arbete med styrslingorna för trafikljusen i korsningen Storagatan – Ålandsvägen så blir det på torsdagen begränsad framkomlighet för södergående trafik längs Ålandsvägen, trafiken styrs istället tillfälligt längs Norra Esplanadgatan.
Det meddelar Samhällstekniska avdelningen vid Mariehamns stad.
Begränsningen beräknas pågå mellan kl 09.30 – 16.00.