DELA

Trafikstopp när området kring ubåt S-2 undersöks

Under denna vecka ska de explosiva varor som finns i och kring ubåt S-2 nära Märkets fyr undersökas av experter och trafik i och genom området är förbjudet under dygnets ljusa timmar.
I juni spärrades ett stort område av runt ubåt S-2 i Norra Sankan i Hammarland. Det innebar att det populära dykmålet s/s Belliver blev otillgängligt.
Men redan då utlovades att Försvarsmakten skulle röja upp kring den sjunka sovjetiska ubåten S-2, som ligger utanför Märkets fyr, så fort som möjligt.
Under hela denna vecka genomför Försvarsmakten undersökningar i vattnet på åländska polisens begäran.
– Området ska röjas upp, men vi undersöker först och det är ett omfattande arbete, säger Nina Rasmus vid polisen.

Trafik förbjuden
Det är sedan tidigare förbjudet att vistas i vattnet, ankra eller ha någon undervattensverksamhet inom det avspärrade området. Under denna vecka skärps förbudet under dygnets ljusa timmar.
– För att trygga undersökningen och för att säkerställa att utomståendes säkerhet inte äventyras förbjuds all trafik även på vattnet innanför det avspärrade området, skriver Polisen på Åland på sin hemsida.

Nina Smeds