DELA

Trafikskolor kritiska mot lagförslag

17 körlektioner à 50 minuter blir 10 körlektioner à 25 minuter om landskapsregeringens förslag till ny körkortslag godkänns.
Samtidigt inför man två nya prov som den unge föraren ska genomgå.
Ålands trafikskolor r.f. ser många problem med det nya förslaget.
Ett lagförslag om ny körkortslag har skickats på remiss till berörda instanser på Åland. Bland annat har Ålands trafikskolor fått förslaget och föreningen är inte nöjd med hur den framtida körkortsutbildningen ser ut.
I lagförslaget står det till exempel minimiantalet körlektioner sänks från dagens 17 x 50 minuter till 10 x 25 minuter.
– På den tiden hinner man visa en nybörjare hur man styr, kör rakt fram, växlar och blinkar. Eventuellt har man börjat lära ut hur man backar. På fem lektioner lär man ut grunderna för bilhantering, säger ordföranden i Ålands trafikskolor Yana Jahrén.
Jahrén säger att minskad undervisningstid innebär att mycket får stryka på foten: tiden och övningarna under en körlektion som ger eleven en förbättrad självinsikt om sitt eget körande samt diskussionerna om risktagande, impulskontroll och reflekterande körning – alltså ”rätt” trafikattityd.
– Att kunna hantera en bil och ha trafikkunskap är inte det samma som att reflektera kring sitt körande och ha självinsikt.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg