DELA

Trafikskadad fick rätt efter tretton års kamp

Onsdagen var en glädjens dag för den trafikskadade kvinna som väntat i tretton år på ersättningsbeslut från Ålands ömsesidiga försäkringsbolag.
Högsta domstolen tar inte upp fallet och hovrättens dom gäller därför.
Det var en decembermorgon år 1999 som trafikolyckan inträffade i hörnet Storagatan-Neptunigatan i Mariehamn.
Kvinnan och hennes man kom körande i bil längs Storagatan då en man, som vid kontroll visade sig ha 1,5 promille alkohol i blodet och alltså var grovt rattfull, körde ut från Neptunigatan och rände in i sidan på parets bil.
Redan på sjukhusets konstaterades att kvinnan fått en skada i nacken. Hon fick då via parets hemförsäkring ersättning i ett år och tre månader. Efter det ansåg Ömsen att hennes skada borde vara läkt och slutade betala trots att kvinnan inte var återställd och inte kunde jobba heltid.
När hon anhöll om fortsatt skadestånd förde Ömsen ärendet till trafikskadenämnden där försäkringsbolaget så småningom fick rätt. Nämnden fann ingen koppling mellan nackskadan och krocken.
Ärendet gick vidare till försäkringsdomstolen som kom till samma resultat.
Efter många vändor har nu Högsta domstolen avgjort frågan och Ömsen ska betala 80 procent av skadeståndet.
Läs mer i papperstidningen.

Annika Orre