DELA

Trafikministern ifrågasätter om lr ska vara rederi

Trafikminister Veronica Thörnroos (C) ifrågasätter att landskapsregeringen ska agera ”rederi”. I dag finns inte den nautiska och tekniska kunskapen i huset, säger hon.
– Man måste ställa sig frågan om man verkligen ska driva rederiverksamheten inom husets väggar.
Den sista tiden har det varit en hel del utmaningar på trafikavdelningen som är kopplade till sjösektorn, konstaterar Veronica Thörnroos.
Vid sjöfartsverkets granskning nyligen uppdagades så stora brister i trafikavdelningens säkerhetsledningssystem för sjöfarten att betyget blev underkänt vid den årliga granskningen. Landskapsregeringen har nu tre månader på sig att rätta till rutinerna. Till det kan läggas alla turer kring Skarven.

Förändringar krävs
I dag har trafikavdelningen ett brett verksamhetsområde. Till uppgifterna hör att upprätthålla landskapets färjtrafik. Ska landskapsregeringen fortsättningsvis driva verksamheten måste den revideras rejält, säger Veronica Thörnoos.
– Vi måste förstärka sjösidan med nautiskt folk på avdelningen plus personal med inriktning på sjötrafik. Maskinmästare till exempel.
Minst två nya tjänster skulle behövas, kanske tre, uppskattar Veronica Thörnroos.
– För mig skulle det kännas bra om jag hade nautisk kunskap i huset, till exempel när vi ska föra resonemang med sjöfartsverket i olika frågor.

Utlokalisera
I nuläget ser Thörnroos två andra möjliga alternativ.
– Att verksamheten drivs i ett eget bolag eller i form av privata köptjänster.
Det här är hennes personliga åsikt, understryker hon.
– Det är inte förankrat i min egen grupp eller i landskapsregeringen. Men när man ser hur det fungerar rent operativt, när man ser problemen som dyker upp, är det naturligt att diskutera det här. Jag tycker att jag identifierat ett problem, då gäller det att hitta lösningar.
Hon kommer nu att ta en diskussion med de övriga ministrarna samt med Liberalernas och Centerns lagtingsgrupper.
– Jag vill veta om det är fler som upplevt samma problem som jag.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax