DELA

Trafikmeddelande – bred transport

Natten mellan söndag 7.9 och måndag 8.9 kommer en bred transport att utföras. Transporten kommer att påbörjas kl.03.30 i Långnäs, Lumparland och avslutas i Söderby, Lemland. Transportes bredd är 5,50 m och kan således orsaka begränsad framkomlighet eller blockering av vägsträckan under den aktuella tidpunkten. Trafikanter uppmanas att iaktta försiktighet.