DELA

Trafikljus kvar – tills vidare

Trafikljusen på Storagatan vid kyrkan blir kvar tills vidare. Tekniska nämnden i Mariehamn har fått i uppdrag att bygga om övergången i en lösning som bygger på kraftigt avsmalnad gata samt ett upphöjt övergångsställe. Övergångsstället öster om Östra Esplanadgatan tas bort helt för att lättare kunna styra om den lätta trafiken.
Ett initiativ från elevrådet vid Övernäs skola om att behålla trafikljusen kom in efter att beslutet klubbades.
– En dialog har förts med skolan och Hem- och skolaföreningen och åsikter finns både för och emot att ta bort trafikljuset, meddelar Kai Söderlund, teknisk chef.
I inledningsskedet av ombyggnaden finns trafikljusen kvar och en utvärdering görs efter vintern. Markavdelningen påbörjade ombyggnadsarbetet i tisdags och det beräknas vara slutfört inom november månad. Under tiden dirigeras trafiken om i området. (mt)