DELA

Trafikinvesteringarna kapade med hälften

I år har ett snitt mitt i fjolårets trafikinvesteringsprogram gjorts. Trafikinvesteringarna för 2010 närmar sig inte ens fjolårets program på 4,4 miljoner euro.
2,9 miljoner euro ska detta år täcka underhåll och tillbyggnader av huvudleder, broar och gc-banor.
Våra vägar håller lite på att säcka ihop, för att använda vägingenjör Stig Jansons ord.
– Beläggningsstandarden börjar bli jättedålig. Där hade vi ett intresse av att få mycket pengar men har inte fått, säger han efter att landskapet i går godkände årets trafikinvesteringsprogram för vägarna.

Eftersatt underhåll
En av de större investeringar som görs är vägen mellan Hullby och Haraldsby i Saltvik som ska byggas om. Det blir också en bredare väg och nybyggd gång- och cykelbana i höst mellan Hammarland Näfsby – Gölbyvägen och Hammarland Boda – Finström Bjärström så länge markägarna inte lämnar in besvär.
Underhåll som är eftersatt på färjfästen och broar prioriteras. Broar och hamnar hade i fjol en budget på 900.000 euro. I år har den ökat till 1,5 miljoner euro.
Trots det har den totala summan minskat radikalt. 2009 års trafikinvesteringsprogram låg på 4.360.000 euro. I år läggs 2,9 miljoner åt sidan för underhåll och bygge av vägar.
– Det räcker inte till att reparera Åvabron i Brändö. Ett av de större projekten som får läggas åt sidan är planerna på att bygga ny bro från Föglö till Nötö, säger Stig Janson.
Här är hela listan:

Mariehamn – Jomala
n Sviby bro- och vägbank. Ombyggnad. Färdigt sommaren 2010. Kostnad 1.450.000 euro.
n Jomala Möckelö rondellen – Kungsö. Planerar gång- och cykelväg tre kilometer. Kostnad 10.000.
n Jomala Narmovägen. Ombyggnad av Bygdeväg 236. Färdigt sommaren 2010. Kostnad 70.000.
n Kalmarnäs. Planerad rondell i korsningen till Solberget i Kalmarnäs. Bjuds ut hösten 2010. Kostnad 450.000.
n Sviby bro- och vägbank. Vägunderhåll på en sträcka på 800 meter. Kostnad 174.650.
n Jomala Snellmans vägskäl – Ingby vägskäl. Vägunderhåll. Kostnad 91.800.
n Jomala Narmovägen. Vägunderhåll av Bygdeväg 236. Kostnad 44.800.
n Mariehamn Västra utfarten och cirkulationsplats. Vägunderhåll. Kostnad 115.500.
n Mariehamn Sjukhusbacken. Vägunderhåll. Kostnad 50.100.

Hammarland – Finström
n Hammarland Boda – Bjärström. Om- och tillbyggnad av landsvägen för en åtta meter bred väg och tre meter gång och cykelbana. Bjuds ut hösten 2010. Kostnad 450.000.
n Finström Bjärström – Hammarland Näfsby. Fortsättning av om- och tillbyggnad av vägen för åtta meter bred väg och gc-bana. Total sträcka på 2,2 kilometer. Byggstart tidigt i höst om inga besvär lämnas in. Kostnad 10.000.
n Finström Färjsundsbron, vänstra körfältet. Vägunderhåll. Kostnad 7.900.
n Finström Godby – Mangelbo. Vägunderhåll. Kostnad 105.000.

Kumlinge
n Dössängs vägskäl – Lendahls vägskäl. Ombyggnad av vägen från Kumlinge färjfäste till butiken. Bjuds ut 2010, byggstart i höst. Kostnad 450.000.

Lumparland
n Fagerviksvägen. Vägunderhåll av Bygdeväg 542. Kostnad 83.200.

Saltvik
n Hullby – Haraldsby. Om- och nybyggnad av landsväg 50. Bjuds ut under 2010. Kostnad 861.000.
n Färjsundet – Haraldsby. Vägunderhåll. Kostnad 6.300.

Sund
n Domarböle – Finby. Om- och nybyggnad av landsväg 2. Färdigt sommaren 2010. Kostnad 950.000.
n Finby – Bomarsund. Förbereder vägplan. Total sträcka 2,1 kilometer. Kostnad 10.000.
n Domarböle – Finby. Vägunderhåll. Kostnad 230.000.

CECILIA LINDVALL

Foto: ERKKI SANTAMALA