DELA

Trafikchefen: Inga småpengar

– Ett vite på 100.000 euro är inga småpengar, säger landskapets trafikchef Niklas Karlman som i går på eftermiddagen tog del av Ab Rafaels ansökan om säkringsåtgärd och stämning i Ålands tingsrätt.
– Jag uppfattar det som att Ab Rafael agerar enligt vad som är bäst för dem, och det han man rätt att göra, tillägger han.
Är det möjligt att flytta cirka 18.000 ton asfaltmassor på tre veckor?
– Tekniskt sett är det möjligt, men en annan sak är om det är praktiskt möjligt. Vi håller på och undersöker möjligheterna att flytta massorna.

Mera bråttom
Blir det mera bråttom i och med stämningsansökan?
– Jo, det är klart. Vi har redan meddelat att vi ska forsla bort massorna så fort som möjligt.
Niklas Karlman menar att man inte skulle förhala flyttningen även om stämningsansökan inte hade kommit.
– Vi vill åstadkomma ett eget lagringsområde på Åland. Visst går ett sådant att bygga på tre veckor, men det krävs ju också annat. Vi får se var vi landar.

Dyr lösning
Vad gör ni i väntan på det egna lagret?
– Vi tittar på olika möjligheter. I sista hand måste vi föra bort allt från Åland, något som blir väldigt dyrt.
Hur dyrt?
– Om vi för bort allt så kostar det mer än en miljon euro. Om vi lyckas separera de massor som har de högsta halterna så hamnar vi i trakten av en miljon euro.
I bästa möjliga fall blir kostnaden för landskapet 200.000 euro – men spannet mellan värsta och bästa möjliga är alltså stort i pengar räknat.

Borde ha byggt
Varför tog det så lång tid innan landskapet började agera?
– In i det sista har vi tänkt oss att vi kan hitta en gemensam lösning. Men det är klart att vi nu, med facit i hand, borde ha byggt ett eget asfaltlager redan 2005. Men det är alltid lätt att vara efterklok.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax