DELA

Trafikchef vill bli biträdande chef

Landskapets jakt på en ny rederichef efter Kaj Jansson kan få ett oväntat slut.
Trafikavdelningens chef Niklas Karlman anhåller om att få bli biträdande chef på avdelningen. På den posten tar han i praktiken över efter rederichefen.
Det är en ny tjänst som landskapet vikt pengar för i tilläggsbudgeten.
Som Niklas Karlman ser det behövs ingen rederichef när landskapet fortsätter konkurrensutsätta den operativa rederiverksamheten. Då behövs i stället någon som kan strukturera arbetet.
I sin anhållan till landskapsregeringen anger han flera skäl till att han vill bli biträdande avdelningschef:
– Innehållet och arbetsuppgifterna i den kommande infrastrukturavdelningen är väsentligt annorlunda än vad de är idag och vad de var när jag sökte tjänsten som avdelningschef år 2003.
– Arbetsmängden ökat i väsentlig mån under de senaste åren samtidigt som resurserna inte följt med i samma takt.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom