DELA

Trafikarbetare måste byta arbetsplats

Möckelö trafikstation måste stängas på grund av ytterligare nedskärningar inom Trafikavdelningen.
– Vägunderhållet kommer tyvärr att bli lite sämre i och med detta, säger trafikminister Runar Karlsson (c)
Igår beslöt landskapsregeringen att inleda en renovering av Godby vägstation. Syftet med renoveringen är att samtliga funktioner vid vägstationen i Möckelö ska flyttas till Godby.
Området där vägstationen ligger idag, som även inkluderar Motorfordonsbyrån, verkstad, lagerområde och hamn, ska bolagiseras från och med år 2011. I och med det ska området och lokalerna bli tillgängliga för privata intressenter. Bilbesiktningen skulle då få hyra sina lokaler.
Flytten innebär att både de högsta cheferna inom vägunderhåll som sitter i självstyrelsegården och de som arbetar från Möckelö måste börja pendla till Godby. I det här skedet kommer ingen att sägas upp, däremot kommer inga vikariat att förlängas.
– Konsekvenserna av det här blir att vägunderhållet kommer att bli något sämre. Men å andra sidan gjorde man kanske ”för mycket” tidigare och vi har ju så fina vägar, säger trafikminister Runar Karlsson (c).
Trafikavdelningen har under en längre tid skurit ner på personal. År 2000 hade de 237 anställda, idag har de 216.
– Nu börjar vi komma till den situationen att fast vi minskat och minskat på folk måste vi minska kostnaderna ännu mer, säger Runar Karlsson. Stängningen av vägstationen är ett steg till i den riktningen.

Kommande uppsägningar
Eftersom ramarna för 2011-års budget troligen kommer att stramas åt kan det däremot bli tal om uppsägningar i framtiden. Karlsson hoppas kunna få ner dagens 25 anställda till 15 inom några år.
Genom att alla nu kommer att sitta på samma plats kan mycket av arbetet effektiviseras. Och vikariepoolen kommer att kunna avskaffas.
– Tjänstemännen ska omskolas så att om en lastbilschaufför blir sjuk ska en förare från en skärgårdsfärja kunna hoppa in i stället, säger Runar Karlsson.
Stängningen av Möckelöstationen ska även öppna upp för den privata marknaden. Åland ska delas upp i fyra distrikt varav ett ska bjudas ut till privata vägentreprenörer. Och visar det sig att vägarna kan byggas billigare privat kan alla distrikten komma att bjudas ut.
– Men det vet vi förstås inte innan vi har testat, säger Karlsson.

Vill inte flytta
Han är medveten om att flera av tjänstemännen inte är glada åt att flytta.
– De tycker att de har det bra där de är. Men i sådana här tider får man leva med att pendla tolv kilometer.
– De har dessutom fått vara med och planera och påverka, säger avdelningschef Niklas Karlman.
Renoveringen av Godbylokalerna kommer att kosta 500 000 euro men inga besparingar behöver göras enligt Karlsson.
– Jag räknar med att vi tjänar in den här investeringen på två tre år. Det skulle kosta mycket mer att behålla båda stationer.
Vägstationsbyggnaden i Godby byggdes på 1950-talet och rymmer två lägenheter, fyra garage, förråd och verkstad. I början av nästa år ska renovering och byggnad börja och i november 2010 är det meningen att verksamheten ska flytta.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax