DELA

Trafikändringar på Föglölinjen

På grund av m/s Skarvens garantidockning tas fartyget ur trafik måndag kväll.
Dockningen förväntas ta två veckor i anspråk och fartyget beräknas vara tillbaka i ordinarie trafik i början av vecka 39. Föglötrafiken sköts under Skarvens frånvaro av m/s Knipan, i samband med fartygsbytena mellan Långnäs och Överö men i övrigt mellan Svinö och Degerby, meddelar landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Skarvens sista tur på måndag den 13 september blir avgången klockan 19.30 från Degerby till Svinö. Knipan börjar trafikera från Långnäs kl. 19.45 enligt en särskild turlista.
Under Skarvens frånvaro från den 14 september och framåt trafikerar Knipan enligt Skarvens turlista. Dessutom kör Knipan alla dagar en tur från Svinö klockan 12.30 med retur från Degerby klockan 13.00 samt alla dagar utom lördag en tur från Degerby klockan 14.00 med retur från Svinö klockan 14.30. (ns)