DELA

Trafikändringar inför Skarvens start 5 mars

Skarven planeras att sättas i trafik på Föglölinjen den 5 mars, detta medför en del trafikomläggningar.
Se alla tidtabeller under artikeln.

Såhär skriver Ålandstrafiken och landskapsregeringen i ett meddelande:
”Inför trafikstarten är en del trafikomläggningar nödvändiga, dels under inkörningstiden då ms Knipan några dagar kommer att trafikera Långnäs-Degerby, dels efter trafikstarten då ms Skarven inledningsvis kommer att trafikera enligt 45 minuters turlista.”

Skärgårdsfärjorna
* 1-4 mars kommer Skarvens besättning att köra in sig på Svinö färjfäste vilket innebär att Knipan inte kan trafikera Svinö utan från och med avgången 1 mars kl 9.00 från Degerby kör mellan Långnäs och Degerby enligt 45 minuters turlista.
* På kvällen 4 mars kör Knipan beställningsturen 23.00 från Långnäs till Överö istället för Degerby.
* På morgonen 5 mars inleder Skarven trafiken från Degerby till Svinö, inledningsvis med 45 minuters turlista.

Följ skyltar
* I Långnäs skall trafikanterna följa orange tillfällig skyltning till Föglö.
* I Svinö och Degerby finns skyltar som upplyser trafikanterna att trafiken mellan fasta Åland och Föglö är flyttad till Långnäs. På landsväg 3 och på Föglö visar skyltningen längs landsvägarna att färjtrafiken till och från Föglö går mellan Långnäs.

Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken till Långnäs trafikeras enligt fastställd turlista, med följande kompletteringar:
* taxi sätts in till Knipans ankomst 06.55 till Långnäs så att taxin kör Långnäs-Klemetsby och kombinerar med linjebussen som avgår från Klemetsby 07.08 (ankomst till Mariehamn 07.40)
* bussen 16.05 från Mariehamn till Klemetsby går via Långnäs ca 16.55
Till turerna med tvärgående och södra linjerna Långnäs-Överö, Överö-Långnäs finns redan busskombinationer i de flesta fallen. För kollektivtrafik på Föglö hänvisas till Föglö kommun.

ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax