DELA

Trafi presenterade sig för Åland

I fredags fick Ålands sjöfartsnäring och även andra intresserade bekanta sig med Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) verksamhet inom sjöfarten.
Nya Åland träffade avdelningsdirektör Tom Wilenius innan dagens program inleddes.
Hur märker vi vanliga ålänningar av Trafis verksamhet?
– Ni märker ganska lite av det. Trafis verksamhet på Åland är till stor del fokuserad på besiktning av fartyg och kontor.
Kontor?
– Det finns säkerhetssystem som rederier måste ha i sina kontor.
Trafi sysslar också med järnvägar, luftfart och vägtrafik i riket. Trafi är kommunikationsministeriets myndighet för trafikfrågor och förbereder sakinnehållet i lagförslag och besitter sakkunskap inom sitt område. Man förmedlar också vidare internationella bestämmelser från IMO och EU.
– Nu har vi bjudit in sjöfartsnäringen på Åland för att få kontakt med dem och presentera vår verksamhet.
Åland har egen behörighet gällande registrering av fordon och fartyg, men i riket sköts detta av Trafi. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.


Åländska representanter
På Åland finns tre anställda, två av dem hinner Nya Åland tala med. Sjöfartsinspektörerna Henrik Karlsson och Fredrik Holmberg har sitt kontor i Västra hamnen.
Vad gör ni?
– Vi besiktar fartyg. Det görs i medeltal en gång per år per fartyg beroende på typ av fartyg, säger Henrik Karlsson.
Besiktningen ska göras på alla fartyg och båtar som används kommersiellt, även fiskebåtar.
– Det är allt från hyresbåtar på sex meter till den största båten som kommer hit, säger Fredrik Holmberg.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds