DELA

Träffade Barroso i Bryssel

Ålands framtids viceordförande Rolf Granlund har deltagit i European Free Alliance (EFA:s) styrelse- och parlamentsgruppmöte i Bryssel,där man bland annat träffade EU-kommissionens president José Manuel Barroso.
EFA består av totalt 40 partier hemmahörande i 19 av EU:s medlemsländer. EFA är en takorganisation för partier som förespråkar rätt till självbestämmande för statslösa nationer, folk och regioner. Ålands framtid har varit observatörer sedan år 2005 och medlemmar sedan 2007. Granlund är en av EFA:s vicepresidenter.
I ett pressmeddelande redogör Granlund för vad som behandlades på mötet. Bland annat hade man ett nytt handlingsprogram för mandatperioden på agendan. Mandatperioden är fem år och redan nästa år ska man arrangera ett seminarium om minoritetsspråk och ett om självbestämmande och självständighet.
– I målsättningen ingår också att förbättra kommunikationen mellan arbetet i parlamentet och EFA-byrån samt partierna emellan. Det betyder också att vi kan se fram emot tätare kontakter med parlamentet och att vi lättare kan lyfta ärenden och frågor till våra sju parlamentariker och deras medarbetare”, skriver Granlund i pressmeddelandet.

Fjärde största gruppen
Styrelsen beslöt även att bilda en informell grupp till stöd för de tre partier inom EFA som planerar folkomröstningar om självbestämmande under nästa år. Detta berör Katalonien i Spanien, samt Wales och Skottland i Storbritannien.
De sju parlamentariker som hör till EFA har konstituerat sig med den Gröna gruppen inom EU-parlamentet och är därmed medlemmar i den fjärde största gruppen i EU-parlamentet. Därutöver är flera av EFA:s ledamöter med i kommittéer som ger dem möjlighet att initiera ärenden för vidare behandling i parlamentet, skriver Granlund.

Förordar inte Barroso
Dagen avslutades med att De Gröna och EFA fick träffa kommissionens president José Manuel Barroso. Man hade förberett frågor och ett uttalande inför mötet.
Man framförde bland annat att grupperna inte förordar Barroso för en ny period som president bland annat för att hans och kommissionens politik medverkat till den ekonomiska krisen och för att de misslyckats med att sätta in åtgärder för att reda ut bland annat de ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som krisen förorsakat i EU.
Detta var det enda tillfället där Barossos möte med en parlamentsgrupp var publikt och därför var mötet bevakat av ett stort pressuppbåd, berättar Granlund. (ns)