DELA

Totalt 16 fall av hiv på Åland

Den senaste statistiken visar att det i dag finns 16 diagnostiserade fall av hiv på Åland. De flesta av dessa har smittats i Sverige.
– Varje nytt fall är onödigt, säger biträdande överläkare Tom Kaunismaa.
Det första fallet av hiv-infektion på Åland upptäcktes 1988 och sedan dess har mindre än ett nytt fall diagnostiserats per år. Antalet smittade på Åland motsvarar 62 personer per 100.000 invånare, i övriga Finland är motsvarande siffra 41 per 100.000 och i Sverige 81 per 100.000.
Antalet smittade ökar på Åland, liksom i våra närregioner. Detta ställer även ökade krav på sjukvården och i torsdags hölls en hiv-skolning för intresserad hälsovårdspersonal.
Bland föreläsarna fanns docent Jarmo Oksi från Åbo universitets centralsjukhus, känd för många som TBE och borrelia-expert. Han informerade om hur hiv-situationen ser i Finland och övriga världen för ett fullsatt auditorium vid Ålands centralsjukhus. De åländska hiv-positiva får sin behandling i Åbo.


Inte ”bögsjukdom”
I början sågs hiv och aids som något som mest drabbade homosexuella, men i dag är det i princip lika många heterosexuella som smittas och därtill smittas många sprutnarkomaner då de delar smittade sprutor.
– Vi har bara ett fall där en person smittats via blodprodukter i Finland och det var 1985, säger Jarmo Oksi.
Den finländska statistiken visar att de flesta smittas utomlands och ofta i exotiska länder. Men allt eftersom antalet smittade ökar i västeuropa ökar även risken att bli smittad i till exempel Sverige.
I Ryssland, Ukraina och Baltstaterna sker nu en markant ökning av hiv-fall just nu, varav hälften är personer under 25 år.


Kondomer överallt
I sitt föredrag betonade Jarmo Oksi hur viktigt det förebyggande arbetet är, som information och uppmuntran till användning av kondom som skyddar mot smitta vid sex.
– Kondomer borde vara gratis överallt. Kan vi ordna så att det finns alkohol och cigaretter i alla hörn av världen så kan vi såklart se till att det finns kondomer överallt, säger Jarmo Oksi.
Men under föreläsningen betonades även hur viktigt det är att erbjuda patienter att göra ett hiv-test, till exempel efter att de haft oskyddad sex, injicerar droger eller visar symptom som kan vara tecken på en infektion.
– Test borde alltid göras när patienten vill och överlag betydligt oftare än vad man gör nu, säger Jarmo Oksi.


Statistik efterlyses
I åldersgruppen under 25 år är det nu väldigt få nya fall med hiv-positiva personer på Åland. Det kan eventuellt betyda att det finns ett stort mörkertal, att unga helt enkelt inte testas för hiv.
– Om en patient vägrar att ta testet just då ska man komma i håg att erbjuda det vid ett annat tillfälle, säger Tom Kaunismaa.
Eftersom det på Åland handlar om så få fall och så liten region är det svårt att dra några statistiksa slutsatser. Under skolningstillfället efterlystes dock en sammanställning av situationen på just Åland i dag, som sedan kunde användas i det preventiva arbetet.ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax

tfn 528 463Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax