DELA

Torvalds till Åland i dag inför medarbetarvalet

Omvalda EU-parlamentarikern Nils Torvalds kommer till Åland i dag för att styra upp valet av åländsk medarbetare.
– Det finns ingen turordning bland de åländska partierna att utse medarbetare, slår han fast.

I offentligheten har det sagts att SFP:s åländska stödpartier i EU-parlamentsvalet Liberalerna, Moderat samling och Centern turas om att utse medarbetare och att det nu skulle vara Liberalernas tur.
Tolkningen har därför varit att Nils Torvalds nuvarande medarbetare Mats Löfström möjligen kommer att petas eftersom han har beteckningen (C).
Men det stämmer inte, säger Nils Torvalds.
– I alla tidigare skeden har det varit fråga om en ansökningsprocess. Det finns inga automatiska inmutningar även om partierna så klart skulle vilja ha en turordning när det handlar om att utse medarbetare.
Någon sådan finns inte, enligt Torvalds.
– Det handlar om kompetens och om det finns en öppen plats för medarbetaren. säger han.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax