DELA

Torrdocka kan bli bra för Pommern

MARIEHAMN. En torrdocka för Pommern där fartyget nu ligger förtöjt i Västerhamn vore ett stort ingrepp på stadsbilden.
Men det kan vara en bra lösning, tycker stadsarkitektkontoret om slutrapporten för Pommerns framtida bevarande.
Det mest ändamålsenliga för Pommern vore enligt stadsarkitektkontoret att besökare går till dockområdet genom en entrepaviljong, och att träkajen vid sjöpromenaden byggs ut och avskärmas mot gatan med en genomskinlig inhägnad. Pommern skulle ligga på samma avstånd från land som nu, men flyttas norrut för att spara den k-märkta hamnbässängen och sköljhuset söder om fartyget.
Däckpromenaden från ÅSS skulle leda till ett museiområde med Pommern, sköljhuset och hamnbassängen. Kajplatsen för lotsarna norr om området skulle flyttas bort.
Stadsplanenämnden gjorde 2007 ett studiebesök i Ebeltoft i Danmark där man byggt ett besökscenter runt torrdockan där fregatten Jylland står, med verkstäder för båtbyggeri. Området har skilts från stadens strandpromenad med en vallgrav, alltså en smal kanal. Så skulle man också kunna göra vid Pommen men då skulle det bli svårt för lyftkranar att nå fartyget.
I kommittén som utredde Pommerns framtid satt Allan Palmer, Hanna Hagmark-Cooper, Ulla Andersson, Claes Ekström, Hans Karlsson, och Gun Erikson-Hjerling. (pd)