DELA

Toppar och dalar i åländskt näringsliv

IT-bolagen på Åland går bra, transportsektorn och byggföretagen dåligt.
Så kan man sammanfatta Ålands näringslivs medlemsenkät.
Ålands näringsliv har frågat sina medlemmar hur den ekonomiska situationen ser ut efter sommaren.
– Av de 87 svarande menar en tredjedel av företagen att årets omsättning är i nivå med fjolårets. Andelen positiva/negativa är ungefär lika stort, med en liten övervikt på de företag som menar att årets omsättning är bättre eller betydligt bättre än fjolåret. När det gäller efterfrågan menar 57 procent att den är i nivå med fjolåret. Övriga fördelas relativt jämnt med en knapp övervikt mot lägre efterfrågan, skriver Ålands näringslivs vd Anders Ekström i ett pressmeddelande.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax