DELA

Toppar och dalar i åländskt näringsliv

IT-bolagen på Åland går bra, transportsektorn och byggföretagen dåligt.
Så kan man sammanfatta Ålands näringslivs medlemsenkät.
Ålands näringsliv har frågat sina medlemmar hur den ekonomiska situationen ser ut efter sommaren.
– Av de 87 svarande menar en tredjedel av företagen att årets omsättning är i nivå med fjolårets. Andelen positiva/negativa är ungefär lika stort, med en liten övervikt på de företag som menar att årets omsättning är bättre eller betydligt bättre än fjolåret. När det gäller efterfrågan menar 57 procent att den är i nivå med fjolåret. Övriga fördelas relativt jämnt med en knapp övervikt mot lägre efterfrågan, skriver Ålands näringslivs vd Anders Ekström i ett pressmeddelande.
55 svarar att verksamheten i dagsläget kännetecknas av ”stabila intäkter” fler sätter ”stark” framför efterfrågan än ”svag”.


Blandad bild
– Det är mycket intressant att hela 14 företag upplever ”brist på personal”, medan endast fyra uttryckligen säger sig ha ”överskott på personal”, skriver Ekström.
– Den som nöjer sig med den generella bilden, kunde således luta sig tillbaka och konstatera att det åländska näringslivet mår ganska bra. Går man ner på branschnivå framträder dock en betydligt mer blandad bild.
Den blandade bilden visar att IT-sektorn är stark och positiv.
– Faktum är att alla enkätsvar från IT-sektorn nämner ”stark efterfrågan”!


Byggsektorn pessimistisk
– Även industrisektorn ger generellt en positiv bild, även om det finns enstaka enkätsvar som antyder motsatsen. ”Ekonomi & juridik” verkar vara en sektor som karaktäriseras av ”stabila intäkter”. Här uppger företagen att omsättningen har ökat och efterfrågan på varor/tjänster håller i sig jämfört med ifjol. Därför är det aning förvånande att ingen svarar ”brist på personal”, skriver Ekström.
– På negativa sidan sticker transportsektorn ut, dit vi även räknar rederierna. Här nämner i princip samtliga enkätsvar ”svag efterfrågan”. Byggsektorn är nästan lika pessimistisk och även där förekommer ”svag efterfrågan” i flera enkätsvar. Det finns trots det vissa byggföretag som går ”över förväntan” och har ökat omsättningen jämfört med ifjol.
Företagen inom detaljhandeln och turistsektorn ger ingen entydig bild av läget, vissa tycker att året har varit betydligt bättre och andra ger betyget betydligt sämre. Ålands näringsliv konstaterar att de inte ser något tydligt mönster utgående från enkäten och att svaren är för få för att dra vidare slutsatser.


Ökad konkurrens
– Kommentarerna har gett enkäten en extra dimension. Några av de mer optimistiska företagen menar att efterfrågan visserligen har gått ner, men ökade marknadsaktiviteter, mässor och nya kreativa affärslösningar håller omsättningen uppe. Vissa företag befinner sig i den angenäma situationen att de har tvingats tacka nej till nya kunder, även om det inte verkar vara ett utbrett ”problem”, skriver Anders Ekström.
– Trots att den här enkäten är alldeles för ytlig för att ge en fullständig bild av det åländska näringslivet, finner vi enkätsvaren mycket intressanta. Vi vill därför uppmärksamma den mer positiva bild som enkäten antyder. Visserligen är det tydligt att vissa branscher har uppenbara utmaningar i sin verksamhet, exempelvis att de möter ökad konkurrens från näthandel och större aktörer. Det ska vi hjälpa våra medlemmar det kommande året. Det finns entreprenörer som redan arbetar med det här perspektivet och de verkar vara mer positiva i vår enkät.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax